پرچم ايران
پنجشنبه 27 دي 1397

نقشه سايت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرين بروزرساني:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06

شهروند گرامي
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات سازمان بيمه خدمات درماني ،عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه اين خدمات شكايتي داريد مي توانيد اطلاعات خود را از طريق اين فرم ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.
چند نكته:
-درصورتيكه قبلا شكايتي را ارسال نموده ايد و پرونده شما درحال رسيدگي است از ارسال مجدد شكايت خودداري فرماييد.
- شكايت هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست باشد و يا مشخصات شاكي ناقص بوده و هويت وي احراز نشود ،رسيدگي نخواهد شد.
- اكيدا درخواست مي گردد شكايت خود را در چند موضوع در يك شكايت نامه ارسال نكنيد.
- جهت اطلاع از نتايج بررسي و اقدامات در حفظ و نگهداري كد رهگيري خود كوشا باشيد.
مشخصات شکایت کننده
* نام استان * نام شهرستان
تاریخ پست الکترونیکی
* تلفن ثابت تلفن همراه
نشانی
شما جزء كدام گروه از مخاطبين سازمان بيمه خدمات درماني مي باشيد؟
*
Security Code