بروزرسانی : 1400/05/06 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

ساختمان شماره 1

طبقه اداره
همکف نظارت، اسناد پزشکی، خدمات ماشینی
اول مدیرکل، معاونت، حراست،امور اداری

ساختمان شماره 2

طبقه اداره
همکف بیمه گری و درآمد، بانک رفاه،اطلاعات و نگهبانی، بانک ملت
اول امور مالی، روابط عمومی