بروزرسانی : 1399/08/06 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

مجلس شوراي اسلامي در آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور را به تصويب رساند و پس از تأييد شوراي نگهبان آن را جهت اجراء به هيئت وزيران ابلاغ نمود. متعاقب تصويب قانون، سازمان بيمه خدمات درماني بنابر صراحت قانون و آيين نامه هاي هيئت دولت تشكيل شد و از اول مهرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار هجري شمسي اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني را رسماً آغاز نمود. سازمان در شرايطي مبادرت به انجام وظايف خود كرد كه بيش از شصت درصد مردم مملكت از امكانات و مزاياي بيمه درمان محروم بودند. بر مبناي قانون، تكفل بيمه درمان اقشار مختلف جامعه نظيركاركنان دولت، روستاييان، عشاير كوچ رو، خويش فرمايان، خانواده هاي معظم شهداء ، آزادگان، جانبازان، روحانيون ، طلاب حوزه هاي علميه و دانشجويان به سازمان بيمه خدمات درماني محول گرديد. همزمان با تاسيس سازمان ،اداره كل بيمه خدمات درماني استان يزد فعاليت خودرا با مديريت جناب آقاي دكتر سيد محمد ميرغني زاده پزشك متخصص جراحي عمومي در محل ساختمان بيمارستان حضرت سيدالشهداء (ع) يزد آغاز كرد.
در حال حاضر اداره كل بيمه خدمات درماني استان يزد با داشتن 10 اداره در يزد وشهرستانهاي ابركوه ، اردكان ، بافق ،خاتم ، تفت ، صدوق ، طبس ، مهريز و ميبد و همچنين يك پيشخوان دولت در شهرستان بهاباد با مديريت جناب آقاي دكتر محمد دريجاني پزشك عمومي ، به اقشار تحت پوشش خدمات بيمه درماني ارائه مي نمايد. اين اداره كل در طول فعاليت خود موفق شده است رتبه هاي برتر استاني و كشوري را در جشنواره شهيد رجايي ، طرح تكريم ارباب رجوع ، ارزيابي عملكرد وطرح افكارسنجي كسب نمايد.
اداره كل بيمه خدمات درماني استان يزد از ادارات پيشرو در جهت استقرار سيستم مديريت كيفيت در سطح سازمان بوده است وتوانسته از شركتهاي گواهي دهنده DQS ،TUV NORD گواهي تاييديه نهايي اخذ نمايد. اين اداره كل توانسته است ماموريت هاي ويژه سازمان را به خوبي انجام دهد . اهم فعاليت ها عبارتست از:
  1. اجراي طرح ملي بيمه درمان روستاييان
  2. اجراي طرح ملي بيمه درمان ايرانيان
  3. اجراي طرح ملي دوركاري و غيره ........كه در مجموع بيش از 100 طرح و پروژه براي رفاه هر چه بيشتر مشتريان سازمان بيمه خدمات درماني در اين اداره كل به اجراا در آمده است.